Wałbrzych

EXPLORAPARK - PARK NAUKI I TECHNIKI

ExploraPark - wycieczka ARKA-TOUR WrocławWycieczka do Parku Nauki i Techniki ExploraPark w Wałbrzychu. Naukowe centrum licznych aktywności proponuje niekonwencjonalną metodę poznawania świata, bogactwo "interaktywnych zabawek", odpowiednio dobranych narzędzi, modeli i prototypów, programów komputerowych, animacji, fotogramów. W ramach specjalnych lekcji (poniżej tematy do wyboru) nauczyciel-animator przedstawia problemy, objaśnia pojęcia i przygotowuje grupę do interaktywnego uczestnictwa w odbiorze treści wystawy. Następnie uczniowie, w atmosferze nauki i zabawy, spędzają czas na grach, konkursach z nagrodami, eksperymentach i odkryciach, korzystając z zaproponowanych na wystawie eksponatów.

Tematy lekcji (do wyboru):

1. Twierdzenie Pitagorasa Opowiemy o algebraicznych i geometrycznych dowodach twierdzenia Pitagorasa oraz mozaikach inspirowanych tymi dowodami. Z trójkątów prostokątnych i kwadratów zbudujemy drzewa pitagorejskie. Pokażemy jak wyznaczyć kąt prosty, korzystając ze sznurka i węzełków oraz jak konstruować pierwiastki kolejnych liczb całkowitych.
2. Matematyka a sztuka Przedstawimy jak ważna jest matematyka przy malowaniu obrazów, jak wyznaczać perspektywę i jak twierdzeniem Talesa sprawdzić poprawność odwzorowania rzeczywistości w niektórych dziełach. Nauczymy różnych, nietypowych metod wykorzystania zwierciadeł. Podczas zajęć opowiemy o symetrii, prostopadłości i równoległości - matematycznych pojęciach, które są niezbędne m.in. do konstrukcji mozaiki. Wspólnie z uczniami poszukamy idealnej proporcji i wyznaczymy złoty podział odcinka, pokażemy dzieła sztuki, które powstały w oparciu o tę zasadę.
3. Fraktale Uświadomimy uczniom niezwykłą właściwość dowolnie małego fragmentu fraktala, który odpowiednio powiększony do złudzenia przypomina cały wyjściowy zbiór lub jego część (tzw. nieskończone samopodobieństwo). Opowiemy o polach i obwodach figur geometrycznych, będziemy konstruować algorytmy, czyli przepisy powstawania fraktali. Nauczymy, jak wypełniać liczbami Trójkąt Pascala, który przy odpowiednim algorytmie kolorowania też może być fraktalem.
4. Zabawy z sześcianem Przedstawimy jak w prosty sposób konstruować siatki sześcianu, zainteresujemy uczniów szlifowaniem "sześciennego diamentu", ze zwróceniem szczególnej uwagi na przekroje sześcianu. Opowiemy o wzorze Eulera oraz o długościach przekątnej sześcianu i jego ścian. Pokażemy jak można zamienić sześcian w dwunastościan rombowy, a dwunastościan w sześć ścian.
5. Matematyka w przyrodzie Wspólnie z uczniami poszukamy idealnej proporcji i wyznaczymy złoty podział odcinka, zwrócimy ich uwagę na to, jak powszechna jest ta zasada w przyrodzie. Podobnie - licząc płatki kwiatów, spirale szyszek i słonecznika - odkryjemy inną powszechną matematyczną zasadę w przyrodzie - ciąg liczb Fibonacciego. Zaglądniemy do ula i uzasadnimy dlaczego pszczoły składają miód w plastrach, o sześciokątnych przekrojach dwunastościanu rombowego.
6. Mozaiki Zapoznamy uczniów z figurami platońskimi i archimedesowskimi, nauczymy wyznaczać kąty wewnętrzne figur foremnych, opowiemy o węzłach mozaik i o tym, jak figury foremne pokrywają płaszczyznę. Przedstawimy różne pokrycia płaszczyzny - regularne mozaiki platońskie i Archimedesa, mozaiki w stylu Eschera oraz nieregularne Penrose'a. Wykorzystamy twierdzenie o kolorowaniu map do optymalnego kolorowania mozaik. Przedstawimy pojęcie środka figury i pokażemy jak wyznaczać mozaikę bliźniaczą.

Wycieczkę warto połączyć ze zwiedzaniem wybranych atrakcji Książa - zobacz trasa Książ i okolice. Poniższe ceny zawierają koszt wybranej lekcji w ExploraParku, natomiast nie zawierają ewentualnych biletów wstępu do Książa.

Pakiet Oszczędny  30 zł
Pakiet Standard  70 zł
(z Wrocławia)