Aktualności

Oprowadzanie grup wycieczkowych jest możliwe z zastosowaniem systemu tour-guide lub wzmacniaczy głosu pozwalających na obsługę turystów z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego i wymogów reżimu sanitarnego. Zakup urządzeń został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

WYCIECZKI SZKOLNE KRAJOWE

oraz wiele innych...

WYCIECZKI SZKOLNE ZAGRANICZNE

oraz wiele innych...


przewodnik miejski po Wrocławiu

 

PRZEWODNIK SUDECKI

PRZEWODNIK DOLNOŚLĄSKI

PRZEWODNIK MIEJSKI PO WROCŁAWIU

PILOT WYCIECZEK

 

 

 

Projekt "Wsparcie na utrzymanie działalności Arka-Tour Wrocław"
w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Przedsiębiorstwa i innowacje"
Działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”
Poddziałania nr 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”
Typ nr 1.5.D "Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Celem Projektu jest dofinansowanie działalności Arka-Tour Wrocław, środki finansowe przewidziane są na bieżące regulowanie kosztów stałych firmy, jak i na działania służące znalezieniu nowych atrakcji turystycznych dla potencjalnych klientów poszerzając ofertę w trudnym czasie pandemii oraz jednocześnie sprawdzenie dotychczas oferowanych produktów turystycznych pod kątem wymogów nowego reżimu sanitarnego. Planowane jest również wykorzystanie środków na zwiększenie bezpieczeństwa turystów podczas ich obsługi choćby poprzez zakup systemu tour-guide lub innych podobnych urządzeń pozwalających na oprowadzanie turystów z utrzymaniem zalecanego dystansu społecznego i dostosowanie się do nowych wymogów reżimu sanitarnego.


Okres realizacji Projektu: 1.08.2020 - 31.10.2020. Projekt został zrealizowany.

Wartość Projektu: 23535,33 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 23535,33 PLN (100%)